Skip to content

Lifetime Project Posts

Kilka klatek

Wędrująca z tygodnia na tydzień, klisza poszukująca… Zapis pandemicznej wiosny. I nieustannego poszukiwania szczepionki przeciw wszelkim troskom… fotografii.

Leave a Comment
error: