Skip to content

Antropocene

PL: W dzisiejszym świecie, tak przesiąkniętym informacjami, które trzeba nieustannie niejednokrotnie podświadomie analizować i przyswajać. Rośnie ludzi wśród oddolna i fundamentalna potrzeba poszukiwania prostoty, kontaktu z naturą i wytchnienia od cyfrowej cywilizacji. Ciągłe groźby wojny. Zmiany klimatyczne i ciągła presja zrozumienia stale zmieniających się zasad szybko rozwijającej się cywilizacji cyfrowej. Strach przed zagrożeniem ze strony AI. Utrata pracy i związanego z nią sensu życia, oraz utrata zabezpieczenia społecznego. Wszystko to coraz częściej skłania ludzi do poszukiwania prostych rozwiązań. Na tej ścieżce najłatwiej jest czerpać z doświadczeń z dzieciństwa. To opowieść o odnajdywaniu swoich miejsc mocy. Chwile bez pośpiechu. Sytuacje bez presji i oczekiwań.

ENG: In today’s world, so overfilled with information that needs to be constantly absorbed. There is a growing grassroots and fundamental need among people to seek simplicity, contact with nature and respite from digital civilisation. Constant threats of war. Climate change and the constant pressure to understand the ever-changing rules of a rapidly evolving digital civilisation. Fear of the threat of AI. Loss of work and the meaning of life that comes with it, and loss of social security. All this increasingly encourages people to look for simple solutions. On this path, it is easiest to draw from childhood experiences. It’s a story about finding your places of power. Moments without rushing. Situations without pressure and expectations.Lifetime Project czyli powolne świata oglądanie. Gdy wciąż gdzieś biegniesz. W zapamiętaniu. Proste ujęcia. Nicią życia powiązane. Czysta prawda. Nikomu nie obiecywana. Schronienie przed i po – zranieniem. Chwila na skupienie. –

to navigate please scroll left/right or use a keyboard arrows

Please feel free to fill the galleries at your own kind of thoughts, descriptions, emotions and feelings. Enjoy!

error: